Startseite
 
 
Eipro: Eiprodukte von Wiesenhof

Koncepcja jakości EIPRO –
podstawą produktu najwyższej jakości.

 
Dla uzyskania gwarantowanej jakości produktu EIPRO rozpoczyna kontrolę już na etapie przyjęcia surowca. Naszymi dostawcami są tylko firmy spełniające bardzo surowe wytyczne.
Każda partia jaj jest bez wyjątku analizowana w naszym laboratorium przez wysoko wykwalifikowanego lekarza weterynarii na pozostałości antybiotyków i tylko przy negatywnym wyniku przekazywana dalej do produkcji. Do zadań naszego laboratorium należy również nadzorowanie poszczególnych faz produkcji, jak i skuteczności podejmowanych działań dezynfekujących.

Wszystkie urządzenia techniczne są tak nastawione, aby w możliwie największym zakresie zachować naturalność i funkcjonalność jaja kurzego, a jednocześnie dostarczyć produkt wysoko higieniczny. Poprzez systematyzację procesu produkcji liczba błędów została zredukowana do minimum i gwarantuje powtarzalność właściwości produktów.

Przetwarzanie płynnych produktów jajowych odbywa się w zamkniętym systemie, w którym każdy poziom gwarantować ma najwyższe bezpieczeństwo produktu. Np. w procesie pasteryzacji nie ma możliwości wymieszania się surowca z produktem końcowym. Sterowane komputerowo procesy oraz wysoko wykwalifikowany personel gwarantują bezpieczeństwo procesu produkcji na każdym jego etapie.


Coraz więcej klientów powierza zaufanie mocno forsowanej przez EIPRO aseptycznej technice napełniania opakowań. W procesie tym stosowane są sterylne opakowania (np. Tetra-Brik), co gwarantuje, że całkowicie wykluczone jest negatywne oddziaływanie (rekontaminacja) produktu po jego pasteryzacji.

Obszerne analizy produktu końcowego dokumentują ostatecznie rezultat wszystkich podejmowanych przez nas działań jakościowych. Standard laboratoryjno-analityczny wyprodukowanego przez EIPRO asortymentu znajduje się na ogół wielokroć poniżej wartości maksymalnych określonych przepisami prawa. Każdy z klientów na życzenie może otrzymać te wyniki.


Dzięki szczegółowej i obszernej dokumentacji w każdym momencie można odnieść się i śledzić każdy artykuł i każdą partię produkcji na wszystkich etapach produkcji. Takie dokumentowanie służyć ma regularnej analizie, z której wyprowadzane są również działania mające służyć optymalizacji procesu produkcji.
Koncepcja jakości w skrócie.

• Przy produkcji kierujemy się mottem „tak naturalnie, jak to tylko możliwe”.

• Produkty EIPRO są delikatnie pasteryzowane, tak aby zachować w możliwie najwyższym stopniu ich naturalny charakter.

• Stosujemy nowoczesną technologię mającą zapewnić najwyższe bezpieczeństwo i higienę produktu. EIPRO jest pierwszym dostawcą w Europie, który wprowadził aseptyczną technikę pakowania przetworów jajczarskich.


 
 
   

Counter