IMPRESSUM

Informacje o firmie wg § 5 ustawy o mediach elektronicznych

Nazwa firmy
EIPRO-Vermarktung GmbH & Co. KG

Siedziba firmy
Gewerbering 20 · D-49393 Lohne
Postfach 1404 · D-49381 Lohne
Tel. +49 (0)44 42/9 45-1
Fax +49 (0)44 42/9 45-4 00
info@eipro.de · www.eipro.de

Dyrekcja
Wolfgang Stromann
Dieter Böckmann

Spółka komandytowa
Sąd powiatowy Oldenburg
HRA 110302

Komandytariusz
EIPRO-Vermarktung GmbH
Sąd powiatowy Oldenburg
HRB 110131

NIP EU
DE 117769197

Koncepcja, układ i realizacja
KAAPKE Marken im Mittelstand
www.kaapke.com

Stopka ta obowiązuje również dla konta EIPRO GmbH na YouTube.

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Zdjęcia, teksty i/lub graficzne prezentacje przedstawione na tej stronie są prawnie chronione. Wyłącznym posiadaczem praw autorskich do przedstawionych tu materiałów jest EIPRO-Vermarktung GmbH & Co. KG. Żadna część treści tej strony, w szczególności odnosi się to do grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów, nie może być bez pisemnej zgody EIPRO-Vermarktung GmbH & Co. KG powielana lub używana w elektronicznych i drukowanych publikacjach.

2. EIPRO-Vermarkutng GmbH & Co. KG nie ponosi odpowiedzialności w odniesieniu do aktualności, poprawności, kompletności czy jakości przedstawionych tu informacji. EIPRO-Vermarktung GmbH & Co.KG nie ponosi również odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek wykorzystania, bądź nie wykorzystania przedstawionych tu informacji, w szczególności szkód powstałych na skutek błędnego lub niepełnego ich wykorzystania.

3. Treści obcych stron internetowych wskazanych bezpośrednio lub pośrednio nie są własnością EIPRO-Vermarktung GmbH & Co. KG. Odpowiedzialność za nielegalne, błędne lub niepełne, w szczególności za szkody powstałe na skutek wykorzystania bądź niewykorzystania przedstawionych tam informacji ponosi właściciel strony, która została wskazana. EIPRO-Vermarktung GmbH & Co. KG oświadcza niniejszym stanowczo, że według jej wiedzy, w momencie umieszczenia odwołań do obcych stron internetowych były one wolne od nielegalnych treści. Na bieżący oraz przyszły kształt, treść oraz prawa autorskie tychże stron EIPRO-Vermarktung GmbH & Co KG nie ma żadnego wpływu. Dlatego dystansuje się stanowczo od treści, które zostały zmienione po momencie umieszczenia odwołania do strony.

4. O ile części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadają, już nie odpowiadają lub są niepełne w odniesieniu do aktualnie obowiązującego prawa, pozostają pozostałe części tego tekstu i ich treść nienaruszone.

Ochrona danych

Jeżeli na naszych stronach pobierane są dane osobowe (np.: nazwisko, adres lub adres mailowy), dzieje się tak, o ile to możliwe, zawsze na podstawie zasady dobrowolności. Korzystanie z oferty oraz usług jest zawsze, o ile to możliwe, wykonalne bez podawania danych osobowych. Korzystanie z opublikowanych danych kontaktowych przez osoby trzecie do przesyłania reklam i materiałów informacyjnych jest zabronione. Użytkownik strony zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niechcianych materiałów reklamowych, ewentualnie spamów.

Rozszerzona ochrona danych osobowych dla Google Analytics

Ta strona internetowa używa Google Analytics, internetowej usługi analizy danych firmy Google Inc (Google). Google Analytics używa tzw. „Cookies”, plików tekstowych, które przechowywane są na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę sposobu korzystania przez Państwo z danej strony. Przygotowane przez Cookie informacje o sposobie korzystania przez Państwa z tej strony są z reguły przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimowego adresu IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP na terenie Państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych Państw stowarzyszonych umową o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie przedtem jednak przez Google skrócony. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP zostanie przesłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony.
Na zlecenie użytkownika tej strony zabrane prze Google informacje będą używane w celu oceny sposobu korzystania przez Państwa z tej strony, w celu tworzenia raportów o aktywności internetowej i w celu dostosowania świadczonych usług do Państwa oczekiwań.
Przekazane z Państwa przeglądarki w ramach Google Analytics adresy IP nie zostaną zestawione z innymi danymi Google.
W każdym momencie mogą Państwo zablokować zapisywanie Cookies poprzez odpowiednie ustawienia w Państwa przeglądarce; zwracamy uwagę jednak na to, że w tym przypadku istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie będą mogli Państwo w pełni korzystać z niektórych funkcji tej strony.
Mogą Państwo zablokować zbieranie przygotowanych przez Cookie w odniesieniu do tej strony internetowej danych (łącznie z adresem IP), jak i przetwarzanie tych danych. W tym celu prosimy o ściągnięcie i zainstalowanie oprogramowania znajdującego się pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Jako gwarant jakości oferujemy stołówkom, hotelom, gastronomii i kuchniom żywienia zbiorowego szeroką gamę higienicznych i niezawodnych produktów jajecznych do profesjonalnego użytku: łatwych w obróbce, kreatywnych i z pewnością pysznych.
EIPRO-Vermarktung GmbH & Co. KG

Gewerbering 20 · D-49393 Lohne

skr. poczt. 1404 · D-49381 Lohne

Tel. +49 (0)44 42/9 45-1

Fax +49 (0)44 42/9 45-4 10

info@eipro.de

Szybka nawigacja: